Sleeping Pills Logo
 • Cart 0 Item
 • |
 • Contacteer

Benzodiazepines

Benzodiazepines zijn een klasse geneesmiddelen die in 1955 voor het eerst werden ontwikkeld door Leo Sternbach en in 1960 werden geproduceerd en verkocht door Hoffman-La Roche. Diazepam werd kort daarna ontwikkeld, gepatenteerd in 1963 en verkocht door hetzelfde farmaceutische bedrijf. Het is een van de meest gebruikte klasse medicijnen in Westerse landen en staat op de lijst van essentiële medicijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Het wordt zo vaak gebruikt vanwege de werkzaamheid bij de behandeling van een reeks aandoeningen, waaronder angst, slapeloosheid, het afkicken van alcohol en sommige vormen van epilepsie, waar we later op in zullen gaan. Lorazepam is een ander veelgebruikt medicijn met een langere halfwaardetijd dan sommige andere Benzodiazepines, waardoor het een populair medicijn tegen angst is. Je kunt Benzodiazepines en andere anti-angstmedicatie kopen bij onze online apotheek, zonder dat je een recept nodig hebt. 

Wat is Pijnstillers

Waar worden Benzodiazepines voor gebruikt?

Zoals eerder gezegd, worden Benzodiazepines op verschillende manieren gebruikt. Het meest voorkomende gebruik is voor de behandeling en beheersing van angst. Angst kan slopend zijn en de kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. Er zijn verschillende soorten angst, waaronder gegeneraliseerde angststoornis (GAD), paniekstoornis, sociale angst en fobieën (extreme irrationele angsten). Je hebt mogelijk een angststoornis als je last hebt van een van de volgende symptomen:

 • Voortdurend piekeren over veel verschillende dingen
 • Niet kunnen stoppen met je zorgen maken wanneer het probleem is opgelost
 • Gevoelens van angst of alsof er iets vreselijks gaat gebeuren
 • Intense angst voor sociale situaties
 • Angst om jezelf voor schut te zetten of het verkeerde te zeggen
 • Extreme angst voor normale situaties zoals naar buiten gaan
 • Paniekaanvallen (het gevoel geen adem te kunnen halen)

Je zorgen maken over een belangrijke gebeurtenis zoals een aankomend examen of een presentatie op je werk is niet hetzelfde als een angststoornis hebben, hoewel sommige mensen medicijnen nemen om rustig te blijven tijdens deze gebeurtenissen. Angststoornissen worden gekenmerkt door de impact die ze hebben op je dagelijkse functioneren en of ze al dan niet een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van je leven. 

Benzodiazepines worden ook gebruikt om slapeloosheid te behandelen; ze mogen echter alleen kortdurend voor dit doel worden gebruikt. Slapeloosheid wordt gekenmerkt door het onvermogen om in slaap te vallen of het onvermogen om de hele nacht in slaap te blijven. Ze kunnen ook worden gebruikt bij sommige vormen van epilepsie en bij ontwenningsverschijnselen van alcohol. Epilepsie moet echter behandeld worden door een gespecialiseerde neuroloog en niet zelf behandeld worden, zoals mogelijk is bij angst en slapeloosheid. 

Daarnaast kan het afkicken van de lichamelijke verslaving aan alcohol erg gevaarlijk zijn en zou het idealiter in een afkickcentrum of als opgenomen patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis moeten gebeuren, omdat er een risico op toevallen bestaat en de meeste mensen intramusculaire vitamine-injecties nodig hebben.

Benzodiazepine Werkingsmechanisme

Benzodiazepines zorgen ervoor dat bepaalde signalen in de hersenen worden gedempt, waardoor ontspanning, sedatie, spierontspanning en een vermindering van de elektrische activiteit die verantwoordelijk is voor aanvallen optreden. Het fundamentele werkingsmechanisme van alle Benzodiazepines lijkt erg op elkaar en werkt op dezelfde soorten receptoren. Het zijn depressieve middelen voor het centrale zenuwstelsel die agonisten zijn voor gammaamino-boterzuur-A-receptoren (GABA-A). 

GABA-A neuronale receptoren zijn complexen die bestaan uit 5 glycoproteïne subeenheden, waarvan Benzodiazepines kunnen binden aan 1 van de 2 receptoren op elk complex. Wanneer Benzodiazepines zich binden aan GABA-A receptoren, bevorderen ze de productie en afscheiding van de remmende neurotransmitter GABA. Neurotransmitters zijn chemische stoffen in de hersenen die signalen versturen. Ze kunnen prikkelend of remmend zijn, en GABA is remmend. Het is de meest voorkomende neurotransmitter in de hersenen, voornamelijk te vinden in de cortex en het limbisch systeem. 

Verschillende Benzodiazepines werken iets anders, ze hebben bijvoorbeeld verschillende absorptiesnelheden en verschillende eliminatiehalfwaardetijden. Nitrazepam wordt snel geabsorbeerd in het maagdarmkanaal en heeft een biologische beschikbaarheid van 53% tot 94% bij orale inname. Het heeft een gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd van 26 uur, wat vooral handig is als je in de loop van de dag een nieuwe dosis moet nemen, omdat het op een constant niveau in je systeem kan blijven. Alprazolam wordt, net als andere Benzodiazepines, snel geabsorbeerd en heeft een goede biologische beschikbaarheid van ongeveer 80%, die ongeveer 6 uur aanhoudt. 

Clonazepam richt zich niet alleen op GABA-receptoren, maar heeft ook een hoge affiniteit voor dopamine D1- en D2-receptoren, die gevoelens van tevredenheid en motivatie kunnen bevorderen. Clonazepam is oplosbaar in lipiden en passeert de bloed-hersenbarrière snel, waarbij piekconcentraties na 1 tot 2 uur worden bereikt. Het heeft een eliminatiehalfwaardetijd van 19 tot 60 uur. De eliminatiehalfwaardetijd van medicijnen hangt af van het type medicijn, maar ook van factoren zoals je metabolisme, body mass index (BMI) en of je het medicijn op een lege maag of met voedsel inneemt.

Benzodiazepines innemen

Voordat je Benzodiazepines koopt, is het belangrijk dat je weet wat de meest geschikte dosering is en hoe en wanneer je ze moet innemen. Je doseringsschema hangt af van het type benzodiazepine dat je gebruikt en van de ernst van je aandoening. Als je ze gebruikt voor GAD, moet je de eerste tablet 's ochtends innemen als je wakker wordt en zo nodig herhalen, waarbij je ervoor zorgt dat je de doses gelijkmatig over de dag verdeelt om te voorkomen dat er te veel in één keer in je systeem komt. 

Als je ze gebruikt voor sociale angst, paniekstoornis of fobieën, dan moet je je gebruikelijke dosis ongeveer een uur voordat je weet dat je in een triggerende situatie terechtkomt innemen, of zodra je de symptomen van een paniekaanval voelt. Als je Benzodiazepines gebruikt voor slapeloosheid, dan moet je je gebruikelijke dosis ongeveer 30 minuten tot een uur voordat je naar bed gaat innemen. Tabletten moeten altijd in hun geheel worden doorgeslikt met een glas water, zorg ervoor dat je ze niet plet of kauwt, anders beïnvloedt dit de absorptiesnelheid, wat gevaarlijk kan zijn.

Benzodiazepines vs Z-drugs

Benzodiazepines en Z-medicijnen hebben vergelijkbare werkingsmechanismen, maar de laatste wordt vaker gebruikt voor de behandeling van slapeloosheid en zal je slaperiger maken. Benzodiazepines veroorzaken wel sedatie en ontspanning, maar je kunt wakker blijven en doorgaan met je dag, wat veel moeilijker zou zijn als je Z-medicijnen zou nemen. 

Ze behandelen in wezen twee verschillende stoornissen; mensen kopen Benzodiazepines voor de behandeling van angst en aanverwante stoornissen, terwijl Z-medicijnen zoals zopiclone voornamelijk worden gebruikt voor de behandeling van slapeloosheid. Zowel Benzodiazepines als Z-drugs zijn gereguleerde stoffen, maar wij hebben het mogelijk gemaakt om slaappillen te kopen zonder dat je eerst een recept nodig hebt.

Wat is Anti-Angst Medicijnen

Zijn Benzodiazepines veilig voor iedereen?

Gelukkig kunnen de meeste mensen boven de 18 Benzodiazepines zonder enig risico kopen. Er zijn echter een paar groepen mensen of mensen met bepaalde aandoeningen die het gebruik ervan moeten vermijden. Je moet het gebruik van Benzodiazepines vermijden of met je huisarts overleggen als een van de volgende aandoeningen op jou van toepassing is:

 • Je bent allergisch voor Benzodiazepines
 • Je allergisch bent voor één van de ingrediënten in de medicatie
 • Je bent in het verleden behandeld voor verslaving
 • Je gebruikt ook opiaten zoals morfine of codeïne
 • Je hebt ernstige lever- of nierproblemen
 • Je bent zwanger of geeft borstvoeding

Benzodiazepines hebben bijwerkingen

Helaas kunnen alle medicijnen bijwerkingen veroorzaken, en voordat je Benzodiazepines koopt is het belangrijk om je daarvan bewust te zijn. De overgrote meerderheid van de bijwerkingen is mild en verdwijnt na verloop van tijd zonder dat medische interventie nodig is. Enkele van de meest voorkomende bijwerkingen zijn

 • Zich licht in het hoofd of duizelig voelen
 • Je moe of slaperig voelen
 • Verlies van evenwicht
 • Zwak gevoel

Rijd niet en gebruik geen machines tijdens het gebruik van deze medicatie, zelfs als u zich niet moe of slaperig voelt, omdat uw reactietijd kan worden verminderd en dit kan gevaarlijk zijn. In zeldzame gevallen ervaren sommige mensen ernstige bijwerkingen en als u een van de volgende bijwerkingen ervaart, moet u contact opnemen met uw arts en stoppen met het innemen van de medicatie:

 • Ernstige depressie
 • Manie (je 'high' voelen en geen slaap nodig hebben)
 • Hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn)
 • Wanen (dingen geloven die niet waar zijn)
 • Amnesie (dingen niet kunnen herinneren)
 • Geelzucht (geel worden van het oogwit of de huid)
 • Syncope (flauwvallen)
 • Dyspneu (ademhalingsmoeilijkheden)

Heel zelden krijgen mensen een ernstige allergische reactie die anafylaxie wordt genoemd. Symptomen van anafylaxie zijn onder andere:

 • Zwelling van de lippen en het gezicht
 • Vlekkerige huid in gezicht en hals
 • Kortademigheid
 • Afsluiting van de luchtwegen
 • Piepend

Het is belangrijk om te weten dat niet iedereen een vlekkerige huid of uitslag op het gezicht en/of in de hals krijgt. Als je de bovenstaande symptomen ervaart, met of zonder vlekkerige huid, moet je onmiddellijk naar de eerste hulp gaan omdat dit wordt beschouwd als een medisch noodgeval. Sommige mensen hebben al eerder anafylaxie gehad en hebben daarom een epi-pen bij zich. Als je zo'n pen hebt, moet je de voorgeschreven hoeveelheid in de spier van je bovenste buitendij injecteren.

Benzodiazepine-ontwenning

Sommige soorten medicijnen kunnen verslavend werken, zoals Benzodiazepines. Hoe vaker je ze neemt, hoe hoger je tolerantie wordt en hoe meer je nodig hebt om dezelfde effecten te bereiken. Je zou ze niet meer dan 3 dagen per week moeten nemen, en als je ze elke dag neemt, dan zou je ze niet meer dan 14 dagen moeten nemen. Als je dat wel doet, zul je waarschijnlijk ontwenningsverschijnselen krijgen als je ermee stopt. Het is een goed idee om af te bouwen zodat de symptomen niet zo ernstig zijn. Ontwenningsverschijnselen zijn onder andere

 • Koorts
 • Misselijkheid en braken
 • Slapeloosheid
 • Angst
 • Spierpijn
 • Spierkrampen

Ontwenningsverschijnselen kunnen een paar dagen tot ongeveer een week duren, maar sommige mensen ervaren nog een aantal weken na het stoppen vermoeidheid. Als je langdurige ontwenningsverschijnselen ervaart, moet je professioneel medisch advies inwinnen. Als je ze bovendien langer dan 6 maanden gebruikt en plotseling stopt, kun je last krijgen van ernstige ontwenningsverschijnselen zoals epileptische aanvallen en delirium, dus het is belangrijk om deskundig advies in te winnen en je dosis langzaam te verlagen als dit op jou van toepassing is.

Voordat u Benzodiazepines gebruikt

Voordat je online slaaptabletten koopt, is het belangrijk om alle bovenstaande punten met betrekking tot Benzodiazepines in overweging te nemen, zoals de kans op verslaving en terugkaatsende angst of slapeloosheid. Er zijn andere methoden die je kunt proberen voordat je besluit om Benzodiazepines te kopen om je angst onder controle te houden. Sommige mensen vinden dat andere medicijnen die de lichamelijke symptomen van angst verminderen nuttig kunnen zijn. 

Bètablokkers zoals propranolol kunnen de hartslag verlagen en de bloeddruk verlagen, wat bepaalde soorten angstsymptomen kan verminderen en de frequentie van paniekaanvallen kan verlagen. Bètablokkers zijn echter niet voor iedereen geschikt, omdat ze bradycardie (te lage hartslag) en hypotensie (zeer lage bloeddruk) kunnen veroorzaken. Als je hartslag en bloeddruk toch al aan de lage kant zijn, dan moet je niets nemen dat ze nog lager maakt. 

Er zijn andere holistische technieken die mensen gebruiken om met angstsymptomen om te gaan, zoals ademhalingsoefeningen en ontspannende activiteiten zoals wandelen of een bad nemen. Er zijn ook gesprekstherapieën die naast Benzodiazepines kunnen worden gebruikt, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), die je kan helpen er op de lange termijn mee om te gaan door de manier waarop je over dingen denkt te veranderen.

Wat is Slapeloosheid

Benzodiazepines kopen in Nederland

Benzodiazepines zijn gereguleerde stoffen van klasse C en zijn meestal alleen verkrijgbaar met een recept van je arts. Er zijn veel redenen waarom mensen niet naar hun arts kunnen of willen gaan voor hun angst of om te vragen om specifieke medicijnen zoals Benzodiazepines. Veel artsen zullen ze niet langer dan 14 dagen voorschrijven, wat natuurlijk niet geschikt is als je een chronische aandoening hebt. 

Wij geloven dat iedereen de vrijheid moet hebben om essentiële medicijnen te kunnen bestellen om hun angst of angstgerelateerde aandoeningen onder controle te krijgen. Daarom kun je nu veilig Benzodiazepines kopen bij onze online apotheek. Bezoek www.stretta-therapy.com voor een reeks Benzodiazepines en andere anti-angstmedicijnen. 

We bieden een snelle en discrete verzending voor al je bestellingen, rechtstreeks naar jou thuis. Als je meer informatie nodig hebt, kun je onze website bezoeken waar je op verschillende manieren contact met ons kunt opnemen. Je kunt e-mailen, ons webformulier invullen of bellen met onze speciale 24-uurs telefoonlijn. We horen graag van je!

Info beoordeeld: 01 November 2023
Volgende beoordeling gepland: December 2024

Etizolam Recensies

Voeg een recensie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


 • Je beoordeling